Poniżej znajdują się warunki uczestnictwa w organizowanych przez nas wyjazdach. Aby wziąć udział w wyjeździe koniecznym jest uzupełnienie umowy (przesyłanej przez nas uczestnikom) - ręcznie lub cyfrowo - i dostarczenie jej nam - poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjnie. Ponadto znajduje się tu również pisemne potwierdzenie posiadania przez nas gwarancji ubezpieczeniowej.