Organizator:
Biznes i Turystyka Spółka z o.o.
32-823 Szczepanów, ul. Łukowa 13
Certyfikat AXA nr 03.802.037
Suma gwarancyjna:  220 785 zł
Wpisany do Centralnej Ewidencji OTiPT Ministerstwa Sportu i Turystyki – nr ew. 9092

certyfikat axa

Zaświadczenie o wpisie do rejestru OTiPT

 

Firma-Agent:
Biznes i Turystyka Piotr Skupiewski
32-823 Szczepanów, ul. Łukowa 41

Pytania i zapisy:
e-mail: piotr.sk@op.pl
tel. 14 65 10 311, 501 523 500

Numer konta bankowego Biznes i Turystyka Piotr Skupiewski:
PEAKO 24 1240 1910 1111 0000 0899 1957